Gå tilbage!

Denne side er sidst opdateret

[Aktiviteter] [Lokalforeninger] [Jubilarstævne] [Camping-træf]

[Hovedbestyrelsen] [Foreningens love] [Foreningens økonomi]

[Fødselsdagsfonden] [Hædersbevisninger]

[Persondata (GDPR)]

 Hvad og hvem er Militærpolitiforeningen i Danmark.

Militærpolitiforeningen i Danmark blev stiftet den 29. juni 1950, d.v.s at foreningen har fejret 70 års fødseldag i 2020! Vi har p.t. ca 850 medlemmer, hvilket gør foreningen til en af Danmarks procentuelt største!
Ud over hovedforeningen er der lokalforeninger fordelt i hele landet, - Nordjylland, Østjylland, Sønderjylland, Fyn, Vestsjælland, København, Sydsjælland og Lolland/Falster.
Militærpolitiforeningen i Danmark er fra januar 2003 medlem af DSL, - Danske Soldaterforeningers Landsråd. Dermed bliver antallet af tilbud til vores medlemmer større, idet medlemmer af Militærpolitiforeningen i Danmark kan deltage i DSL arrangementer.

DSL nyheder kan findes her: www.soldater.dk

Indmeldelse i Militærpolitiforeningen: klik her og udfyld skemaet!

Aktiviteter i MP-foreningen

Aktiviteter 2022

Til toppen af siden

Foreningens økonomi. Hvordan kontingent indbetales.

Ud over kontingentet er der på det udsendte indbetalingskort også mulighed for at indbetale en gave til Militærpolitiets Historiske Samling. Pengene går til den fortsatte udbygning af museet på Aalborg kaserner. Militærpolitiets Historiske Samling .

Til toppen af siden

Militærpolitiforeningen i Danmark indvarsler herved til ordinært repræsentantskabsmøde på soldaterhjemmet "Dannevirke" i Odense
lørdag den 30. april 2022 kl. 11:00.

Dagsorden iflg. lovene således:
1. Valg af dirigent
2. Hovedbestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år
3. Uddeling af Luffes Mindepokal
4. Hovedbestyrelsen forelægger det reviderede regnskab samt budget for det kommende år
5. Fødselsdagsfonden aflægger det reviderede regnskab
6. Souvenirboden aflægger det reviderede regnskab
7. Militærpolitiets Historiske Samling aflægger det reviderede regnskab
8. Hver lokalforening afgiver en kort beretning om lokalforeningens virke for det forløbne år samt orienterer om det kommende års planer
9. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
10. Behandling af indkomne forslag
11. Valg af:
  a. Hovedkasserer. (På valg er Otto Westergaard)
  b. 2 hovedbestyrelsesmedlemmer. (På valg er Frants Dalby og Ole Vilner)
  c. 2 hovedbestyrelsessuppleanter. (På valg er Aksel Bo Ravn og Bjarne Askholm)
  d. 2 revisorer. (På valg er Tom Thomasen og Ole Pedersen)
  e. 1 revisorsuppleant. (På valg er Erik Rasmussen)
12. Orientering om dato og sted for næste års jubilarstævne
13. Fastsættelse af dato og sted for næste års ordinære møde i repræsentantskabet
14. Offentliggørelse af skyderesultater og uddeling af skydepræmier
15. Eventuelt

Militærpolitiforeningen i Danmark byder på morgenmad fra kl. 10:00 til mødets start kl. 11:00
Vi glæder os til at se dig

Ole Bech Kristensen


PS! Deltagelse i mødet kræver tilmelding! Kontakt lokalforeningen, hvor du bor!
Se mere her!

Til toppen af siden